Informatiepunten

Fase:

www.sikb.nl

  • actuele versies van SIKB-kwaliteitsrichtlijnen;
  • algemene en specifieke informatie over het Besluit bodemkwaliteit (Kwalibo, milieuhygiĆ«nische verklaringen, stoffenpakket en dergelijke).

 

www.rwsleefomgeving.nl/erkenningen

  • overzicht van erkenningen
  • overzicht erkende kwaliteitsverklaringen bouwstoffen, grond en baggerspecie

 

www.helpdeskwater.nl

  • informatie over de Waterwet
  • informatie over de Handreiking beoordelen waterbodems

 

www.bodemrichtlijn.nl

  • informatie over processen in waterbodembeheer vanuit milieuhygiĆ«nisch oogpunt

NIEUWS 

TWEETS twittericon