Veenboor

Fase:

Karakteristieken:

De Veenboor wordt handmatig de bodem ingeduwd en is een veel gebruikte methode. Profielbeschrijvingen en het nemen van ongeroerde monsters zijn goed mogelijk. Monstername is op vrijwel elke diepte mogelijk (dieptespecifieke bemonstering), met een monsterlengte van 50 cm.

 

Geschikt voor:

De Veen boor is toepasbaar in redelijk ondiepe wateren (< 10 m). De monstername is zowel vanaf een vaartuig als de oeverzijde mogelijk in wateren met slappe / zachte grondsoorten en (vast) sediment.