Multi sampler

Fase:

Karakteristieken:

Snelle, eenvoudige bemonsteringstechniek waarbij de oorspronkelijke gelaagdheid en dikte van het monster gehandhaafd blijven en in principe in het apparaat te zien zijn. De Multi-sampler is goed bruikbaar voor een profielbeschrijving en toplaagbemonstering (boordiepte < 1m).

 

Geschikt voor:

De Multi-sampler wordt gebruikt in wateren tot 5m diepte en is geschikt voor waterig en vast slib. Met de Multi-sampler zijn monsters snel en eenvoudig te nemen. Het apparaat is niet geschikt voor bemonstering van de bodem onder het sediment.