Kwaliteit en integriteit in waterbodembeheer, een inleiding

Fase:

Het gehele werkproces rondom het uitvoeren van ingrepen in de waterbodem kan worden verdeeld in vijf fasen:

  1. Initiatie
  2. Onderzoek
  3. Ontwerp
  4. Uitvoering
  5. Afronding

Iedere fase bestaat uit een aantal activiteiten, zoals het uitvoeren van een waterbodemonderzoek (onderzoeksfase), het opstellen van een bestek (ontwerpfase), het uitvoeren van de ingreep (uitvoeringsfase) en het evalueren van een uitgevoerd project (afrondingsfase).

Omdat het werk zorgvuldig moet gebeuren is kennis en ervaring vereist. Daarom mogen bepaalde activiteiten alleen erkende organisaties uitgevoerd worden. Om een erkenning te krijgen moet men zich eerst laten certificeren of accrediteren voor die activiteiten.

Hieronder zijn een aantal veel voorkomende activiteiten in waterbodembeheer aangegeven inclusief de SIKB-kwaliteitsrichtlijnen die daarop van toepassing zijn: