Bemonsteringstechnieken

Bemonstering in het kader van een milieuhygiënisch waterbodemonderzoek kan, afhankelijk van de situatie, met diverse technieken worden uitgevoerd. 
Op de pagina's in dit item, zie links in het menu, zijn de meest gebruikelijke kort beschreven. 
In SIKB-protocol 2003 wordt verwezen naar de relevante normdocumenten voor het kiezen van de juiste techniek.